Контакти

Тук сме за да Ви помогнем и отговорим на всички въпроси, кото може да имате.

info@umnoselo.com

Гр. Пловдив

При нас могат да бъдат публикувани различни по вид и съдържание текстове, като основно изискване е те да бъда свързани с живот, работа и създаване на бизнес в селските райони.